Мен сени сагындым. Азыр сени эстеп, эңсеп, сагынып, эч ким менен секс кыла албай жүрөм.

Мен такси чакыргам, өзүн келдиң жоодурап. Маанайыма кызыгып, суроолорду жаадырдың. Номеримди сурадың, бердим. Сыртыңдан карап, келбети келишкен, жылдыздуу, спортсмен бала кантип жалгыз болсун деп суктанып койдум.

Кулагыңдын сынганы, өзүнө сонун жарашат, ошол менен мага сүрдүү, күчтүү көрүндүң.

Кечинде жолугалы дедиң, жок дегим келбеди. Арткы орунга бир заматта колдорун күч менен өзүнө тартып оозумдан өөп алдын. Көздөрүм алайып түшүнө албай үйгө кирип кеттим.

Ошол күнү күйөөм үйдөн кууп чыккан, көчөдөгү сойку кыздарга барганын билип калсам, намысыма чыдабай жашабайм кет дегенинен кетип бара жаткам.

Үйдүн босогосун аттап эле сага жолуктум. Көп убакыт өтпөй кечки тогуздарда келем деп жаздын. Ыйладым, өчөштүм жолдошума. Ал кездеги акыбалымды эч ким түшүнө албайт.

Болушунча жасандым, жуундум, тазаландым. Эмне болоорун билип сезип, өзүмдү даярдап чыктым. Кезиктик. Жанындагы алдынкы орундукка отурдум, юбкам тиземден бир аз өйдө. Денеңдеги, бетиндеги тырыктарын тан калып карап бара жатам.

Ичимден коркуп коём. Барган жерибизде 10 бала болсо эмне кылам деп. Ойлоп алып чочуп кеттим. Сезип калды окшойт сөз баштады, коркпо билбейм өзүнөн-өзү, магниттей болуп өзүнө тартып алдын дедиң.

Көзүм жайнай түштү. Оор дем алып болгон салмагыңды салып, катуу жыттап, оозумдан соруп алдын. Калтырак басып кетти мени.

Саныман улам кармап коёсуң. Ар бир светофордо мойнуңду буруп өпкөнгө, тилимди жулуп алчудай соргонго жетишесиң. Жаш балача эркине макул болуп бара жатам, шашып баратабыз.

Бир жерден тамактандык. Чыгып баратып машинага жетпей колумдан өзүнө катуу тартып, белимден кучактап, мойнуңду ийип, оозумдан соруп баштадың.

Бул жолу бутумдун учуна туруп боюмду сага теңеп мойнуна колумду артып, денеңе денемди жармаштырып сага тең келип, өбүшүп баштадым. Ошондогу алоологон кумар оту.

Колун жамбашымды кармады, бир колун белимде, белим ийилип магдырап сорушуп жатам. Ох назигим дедиң. Көзүмдү ачсам мен жеп салчудай карап туруптурсуң.

Машинага келдик, квартирага сүйлөшүп коюпсуң. Азыр мен сени менен башка дүйнөгө барганга да макул элем. Бардык.

Лифтен эле баштадык.12чи этажга чыккыча мойнумдан жыттап, назик өпкүлөп, эмчегимди кийимимдин сыртынан эзгилеп жаттын.

Кирип эле көтөрүп алдын, мойнуна асыла кучактап жаным жыргап атты. Эзгилеп ар бир жеримди кармагылап, соргулап, катуу дем алсаң жанымды бергенге даяр элем.

Диванга жаткырдың, юбкамды ичиме жылдырып турсийимди чечип эле котокту такап баштадың. Чыдай албай калган экенсиң чечинген да жокпуз катуу аспабыңды киргиздиң.

Ах дегенин, дем алганын, үстүмө жата калып, кулак тушума келип онтологонун, жанымдын жыргап атканы өзүнчө эле башка аалам.

Алдында сага суктана ыраазы боло денемди бош коё берип, жатып бердим.

Бир эки кыймылдап бүттүң. Жуунуп келсем светтин жарыгын бир аз азайтып мени күтүп жатыпсың. Жанына келип жаттым.

Үстүмө чыгып эч жеримди калтырбай өөп жалап жуктап жүрөсүң. Эмчегиме келгенде жаным чыкчудай рахат алып жаттым. Ансайын жалайсың, соросуң алмак салмак.

Ылдыйлап ал жака да жеттиң, сугалактана жалаганың, тилинен сенин жаным.

Мени көтөрүп үстүнө чыгарып, өзүн отурдуң, белине бутумду ашырып алып ыйкалып кыймылдап баштадым. Ох, мынча сонунсуң дейсиң, ансайын мени балкытып. Катуулап баштадым, жаныма жагып атабы эмне кылайын кыймылда жаным ох, ах деп эмчегимдин учун колуңду шилекейлеп алып сыйпалайсың.

Мен мойнуна ороло кайда жүрдүн эле мурун деп ыйламсырайм. Жамбашыма чаап эки колун менен өзүнө катуу тартып, ыйкалап жибердиң эле ырахаттын туу чокусуна жеттим.

Бүттүм дедим, ох кысканынан сенин деп дивандын бурчуна жаткыра эки бутумду мойнуна артып алып болгон салмагыңды салып сигип жаттың. Мени ошондо билдим мага эмне жетпей жүргөнүн кайсы жерим кычышып жүргөнүн. Катуулайсың, акырындайсың,  жалынасың, кармалайсың, сенин ырахат алып жатканын өзүнчө оргазм болду мага.

Кайра-кайра эс алып кайра-кайра сигиштик. Мага зордуктай сиккен жагат экенин билип алдын тез эле. Дубалга жармаштырып алып сайгыладың. Аркаман алдыман бир бутумду көтөрүп алып. Дагы-дагы дейм кыңшылап алдында. Эрип, каалоом ашып ташып жатып тан аттырдык. Чарчабадың, тан атпай жаткан жеримен аркаман киргизип акырын кыймылдап жатыпсың. Тойгончо сиктин, кумарымды кандырдың.

Эх кийин сүйүшүп кеттик. Көп жолуктук, сени кыйнабайын деп сенден качтым. Мени таба албай жүрөсүң байкушум, а мен эми сенден башка эч бир эркектен рахат ала албайм, билем. Сагындым сени жароокерим, кечир мени. Кечигип жолуктук, бир боло албадык.